ยินดีต้อนรับ

เข้าชมเว็บไซต์ เราพร้อมบริการ สินค้าคุณภาพ สั่งทำเครื่องเล่น และเครื่องออก กำลังกาย

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง Outdoor Fitness

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุด AL

AL-14 : เครื่องกรรเชียงบก

ราคาพิเศษ

AL-09 : เครื่องบิดเอวและเดิน

ราคาพิเศษ

AL-05 : เครื่องโยกแขน-ขา-สะโพก

ราคาพิเศษ

AL-01 : เครื่องก้าวเหวี่ยงขา

ราคาพิเศษ

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุด AS

AS-13 : เครื่องโยกแขน-ขา-สะโพก

ราคาพิเศษ

AS-11 : เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ ขา ข้างลำตัว

ราคาพิเศษ

AS-08 : เครื่องลูกตุ้มแกว้งตัว

ราคาพิเศษ

AS-01 : เครื่องก้าวเหวี่ยงขา

ราคาพิเศษ

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุด BL

BL-05 : อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขา (อุปกรณ์นั่งโยก แบบขาถีบคู่) หัว-ข้อเท้า

ราคาพิเศษ

BL-04 : อุปกรณ์บริหารแขน (อุปกรณ์นั่งโยก แบบมือดันคู่) หน้าอก- หัวไหล่

ราคาพิเศษ

BL-03 : อุปกรณ์บริหารแขน (แบบตึงยกตัว) หน้าอก-หัวไหล่

ราคาพิเศษ

BL-02 : อุปกรณ์บริหารแขน (แบบดันยกตัว) หัวไหล่-หน้าอก

ราคาพิเศษ

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุด BS

BS-04 : อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งตรง)

ราคาพิเศษ

BS-03 : อุปกรณ์บริหารสะโพกและหัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับเท้า)

ราคาพิเศษ

BS-02 : อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่ (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก)

ราคาพิเศษ

BS-01 : อุปกรณ์บริหารแขน-หน้าอก-หัวไหล่

ราคาพิเศษ

ชุดลานกีฬาเอนกประสงค์

: 5. เรือบก

ราคาพิเศษ

: 4. ชิงซ้าใหญ่พิเศษ

ราคาพิเศษ

: 3. บาร์ปีนป่ายอุโมงค์ลอดกระดานลื่น

ราคาพิเศษ

: 2. กระดานลื่นลอดอุโมงค์

ราคาพิเศษ

สนามเด็กเล่น playground

C-04 : ม้ากระดก 6 ที่นั่ง

ราคาพิเศษ

C-03 : ชิงช้าคู่ 6 ที่นั่ง

ราคาพิเศษ

C-02 : ชิงช้าโซ่ 3 ที่นั่ง

ราคาพิเศษ

C-01 : ม้าหมุน

ราคาพิเศษ

เต็นท์ tent

ผลงานของเรา

จังหวัดกาฬสินธุ์ เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล จ.สมุดสาคร

บริษัท เอส.เอส.การสุรา จำกัด (ไทยเบฟ)

บริษัท สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก จำกัด

เทศบาลตำบลหินกรอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

เทศบาลตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม ่จังหวัดพิษณุโลก

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่ยางตลาด กาฬสินธุ์

เครื่องเล่นสนาม และเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อุบลราชธานี

ผลงานเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมแล้วมาออกกำลังกายกลางแจ้งกัน

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สวนสาธารณะ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่นี้พัทยาใต้ พร้อมแล้วกับเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ครับ

พร้อมแล้วนะ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง บรบือ จังหวัดมหาสารคาม

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง พร้อมแล้วที่สวนสาธารณะจังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัดร้อยเอ็ด เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งวันนี้ที่อาจสามารถ

วันนี้มาติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่ลานกีฬากลางแจ้ง จังหวัดยโสธร

มาอีกแล้วเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันนี้มาตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ที่ริบสระน้ำสาธารณะ หนองบัวลำภู

บทความ

เคล็ดลับง่ายๆในการออกกำลังกายให้ได้ผล

1. อย่างแรก ผู้ที่จะเริ่มออกกำลังกายควรจะต้องตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) ว่าเราต้องการให้เกิดผลออะไรหลังจากการออกกำลัง เช่น คุณผู้หญิงอยากต้องการลดน้ำหนักตัว(Weight Loss) คุณผู้ชายต้องการมีมัดกล้ามเนื้อ(Muscle Strength) หรือคุณตาคุณยายอยากให้ร่างกายเดินได้นานมากขึ้นซึ่งก็คือมีความอดทน(Endurance) มากขึ้นนั่นเอง ซึ่งการตั้งเป้าหมายนั้น ต้องเป็นเป้าหมายที่ไม่สูงเกินไปนักและเราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง
2. เมื่อเราตั้งเป้าหมายแล้วว่าต้องการผลอะไรในการออกกำลังกาย ขั้นต่อมาก็ควรหาแบบฝึกหรือวิธีการที่ถูกต้องและเพียงพอและไม่มากจนเกินไป(Overload) ซึ่งจะทำให้เราประสบผลสำเร็จตามที่เราคาดหวังไว้ได้
3. วิธีการฝึก รวมไปถึงความหนักในการฝึก ความนาน และความบ่อยในการฝึกนั้น ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการฝึก ทั้งนี้แต่ละท่านมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ควรสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกาย(Fitness Trainer) จะเหมาะสมที่สุด...

วัตถุประสงค์หลักการออกกำลังกาย

วัตถุประสงค์หลักการออกกำลังกาย มีอยู่ 2 รูปแบบ

      1.      เพื่อรักษาสุขภาพของร่างกาย เช่นผู้ที่ออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพ ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก หรือเพิ่มน้ำหนักตัว รวมถึงผู้ที่ต้องการให้ร่างกายแข็งแรงทำงานได้ตามปกติ เป็นต้น และใช้เวลาในการออกกำลังกายต่อเนื่องอย่างน้อย40 นาทีขึ้นไป โดยมีอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย อยู่ที่ 30% -  60% ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด ซึ่งวิธีการนี้เราเรียกว่า การออกกำลังกายแบบแอโรบิก (Aerobic Training) คือ เป็นการออกกำลังกายโดยใช้ออกซิเจนเป็นหลัก

      2.       เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของร่างกาย เช่น นักกีฬา หรือผู้ที่ต้องการให้ร่างกายมีมัดกล้ามเนื้อดูเฟิร์ม เป็นต้นและใช้เวลาในการออกกำลังกายต่อเนื่องอย่างน้อย20 นาทีขึ้นไป โดยขณะออกกำลังต้องมีอัตราการเต้นของหัวใจเป้าหมาย อยู่ที่ 60% - 80%ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด ซึ่งวิธีการนี้เรา เรียกว่า การออกกำลังกายแบบแอนแอโรบิก(Anaerobic Training) คือ เป็นการออกกำลังกายโดยไม่ใช้ออกซิเจนเป็นหลัก แต่ส่วนใหญ่นักกีฬาหรือ ผู้ที่ออกกำลังกายแบบนี้มักใช้วิธีการแบบผสมผสานมากกว่าการใช้วิธีใดวิธีการหนึ่งอย่างเดียว ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับชนิดกีฬาและประเภทของการออกกำลังกายเป็นหลัก...

การออกกำลังกาย

การออกกำลังหมายถึงกิจกรรมที่ทีกระทำแล้วทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี มีความฟิต การออกกำลังกายจะทำให้กล้ามเนื้อ หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรง ป้องกันโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคมะเร็ง

การออกกำลังกายไม่ได้หมายถึงการต้องไปแข่งขันกีฬากับผู้อื่น แต่การออกกำลังกายเป็นการแข่งขันกับตัวเอง

หลายคนก่อนจะออกกำลังกายมักจะอ้างเหตุผลของการไม่ออกกำลังกาย เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาเกี่ยวกับอากาศ ทั้งหมดเป็นข้ออ้างที่จะไม่ออกกำลังกาย แต่ลืมไปว่าการออกกำลังกาย อาจจะให้ผลดีมากกว่าสิ่งที่เขาเสียไป

เป็นที่น่าดีใจว่าการออกกำลังให้สุขภาพดีไม่ต้องใช้เวลามากมาย เพียงแค่วันละครึ่งชั่วโมงก็พอ และก็ไม่ต้องใช้พื้นที่หรือเครื่องมืออะไร มีเพียงพื้นที่ในการเดินก็พอแล้ว การออกกำลังจะทำให้รูปร่างดูดี กล้ามเนื้อแข็งแรง ป้องกันโรคหัวใจ ป้องกันโรคกระดูกพรุน ป้องกันโรคอ้วน การออกกำลังกายทำให้ร่างกายสดชื่น มีพลังที่จะทำงานและต่อสู้กับชีวิต นอกจากนั้นยังสามารถลดความเครียดได้ด้วย...

ประโยชน์ของการเล่นของเด็ก

เด็กทุกคนชอบเล่น การเล่นอาจดูเป็นกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์ แต่อันที่จริง การเล่นช่วยให้เด็ก ๆ พัฒนาทักษะพิสัย ฝึกการใช้มือและสายตาให้สัมพันธ์กัน และทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค

แม้ว่าการเล่นเป็นกิจกรรมที่สำคัญต่อพัฒนาการของเด็ก แต่ผู้ใหญ่หลายคนก็มองข้ามจุดนี้ไป และมักให้ลูกมุ่งแต่เรียนเมื่อพวกเขาเริ่มโต คุณรู้หรือไม่ว่าการเล่นมีประโยชน์มากมาย ดังต่อไปนี้

เป็นการออกกำลัง เช่น การเล่นกีฬา หรือบางครั้ง การเล่นในสนามเด็กเล่น เป็นการออกกำลังที่ดีสำหรับเด็ก ๆ และยังเป็นเวลาที่พวกเขาจะได้พักผ่อนจากตารางเรียนแน่นเอียดอีกด้วย นอกจากการเล่นในลักษณะนี้จะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว มันยังช่วยให้จิตใจปลอดโปร่งแจ่มใส เพราะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้สมอง และทำให้เด็กตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้น ในระยะยาว ลูกคุณจะมีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย

การเล่นกระตุ้นสมอง เช่น เกมคอมพิวเตอร์ สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และฝึกสมองให้คิดได้เร็วขึ้น เกมส่วนใหญ่มักให้ผู้เล่นคิดหาวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็ว ตราบใดที่คุณให้ลูกเล่นอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม เกมคอมพิวเตอร์ ก็จะให้ประโยชน์มากกว่าโทษ...

ประโยชน์ของการเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น

การเล่นมีประโยชน์ต่อพัฒนาการในทุก ๆ ด้าน ซึ่งทำให้เด็กพัฒนาความสามารถด้าน  ต่าง ๆ ของชีวิต อันได้แก่
1.   ด้านร่างกาย การเล่นเป็นการออกกำลังกายแบบหนึ่ง ซึ่งจะเสริมสร้างความแข็งแรงและพัฒนากล้ามเนื้อ เนื่องจากขณะเล่นเด็กมีการเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้เกิดการพัฒนาความสามารถด้านการเคลื่อนไหวและการเจริญเติบโตของร่างกายได้อย่างเต็มที่
2.   ด้านจิตใจและอารมณ์ การเล่นทำให้เด็กเกิดจินตนาการ รู้จักคิดและแก้ปัญหา เกิดความคิดสร้างสรรค์ เด็กเกิดความสนุกสนาน ทำให้เกิดการผ่อนคลาย  และจะช่วยปรับอารมณ์เมื่อเด็กต้องพบกับสถานการณ์ต่าง ๆ จากการเล่น  อีกทั้งทำให้เด็กเข้าใจ   สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ดีขึ้น
3.   ด้านสังคม  การเล่นกับผู้อื่น จะทำให้เด็กได้เรียนรู้ผู้คนรอบข้าง รู้จักเหตุและผล ฝึกความอดทน การรอคอย รู้จักการแบ่งปัน รู้จักแพ้ รู้จักชนะ ซึ่งจะทำให้เด็กรู้จักปรับตัวที่จะอยู่ในสังคม
4.   ด้านภาษา เมื่อเด็กเรียนรู้ที่จะเล่นกับผู้อื่น ความสามารถด้านภาษาจะถูกพัฒนา เพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารกับผู้คนรอบข้างได้
5.   ด้านการเรียนรู้ ของเล่นและการเล่นแต่ละแบบจะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในทักษะที่แตกต่างกันไป ของเล่นบางอย่างฝึกความสามารถด้านการเคลื่อนไหว  ในทางกลับกันบา...

ประโยชน์ของสนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นสนาม

สนาม เด็กเล่นเป็นที่รวมของเด็ก ๆ ได้มาพบกันและเล่นกัน เป็นการสร้างสมรรถนะทางสังคมให้กับเด็ก ๆ ให้สามารถรู้จักอยู่ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน ช่วยส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทั้งด้าน ร่างกาย กล้ามเนื้อ จิตใจ อารมณ์และรวมทั้งสมองในการคิดแก้ปัญหาของเด็ก ๆ การมีสนามให้เด็กเล่นเป็นความเมตตาของผู้ใหญ่ที่ “จัดให้” กับเด็ก เพราะเด็กไม่สามารถสร้างเอง หรือ “จัดให้” กับตนเองได้โดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่มี “จิตเมตตา” หรือ “จิตสาธารณะ” ได้ 

นอกจากสนามเด็กเล่นแล้วยังมี "เครื่องเล่นสนาม" ในสนามเด็กเล่นอีกจำนวนมากที่เหมาะสำหรับส่งเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ของเด็กอีกด้วย เครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นช่วยฝึกความเชื่อมั่นในตัวเองและพัฒนากล้ามเนื้อ ใหญ่ที่แขน ขาให้แข็งแรง ฝึกการทรงตัว ฝึกความกล้าหาญ และการตัดสินใจ ฝึกทักษะการทำงานของร่างกาย และกล้ามเนื้อ ของเล่นพลาสติกฝึกพัฒนาการด้านอารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องเล่นในสนามกลางแจ้งช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหวให้ คล่องแคล่ว ฝึกการทรงตัวให้มั่นคง พัฒนาการของกล้ามเนื้อ การรับรู้ ความคิดฝัน และเลียนแบบจากของจริง ทำให้เด็กรู้จักปรับสิ่งใหม่ให้เข้ากับสิ่งที่คุ้นเคยหรือ รู้จักแล้ว คิดและเข้า...

จักรยานออกกําลังกาย, เครื่องซิทอัพ,สนามเด็กเล่น, เครื่องออกกําลังกาย, เครื่องออกกำลังกาย,เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง,เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ราคา,ของเล่น ราคา อุปกรณ์ สนาม เด็ก เล่น,เครื่องเล่น สนาม อนุบาล